Psykolog Centret Herning

Psykolog Line Lausdahl

Jeg er fra 1985, og blev færdiguddannet i 2011, som cand.psych (psykolog) fra Aalborg og Københavns Universitet. Under min uddannelse specialiserede jeg mig i forhold til klinisk og neuropsykologi i forhold til børn og unge. I 2014 blev jeg autoriseret, hvor jeg primært havde fået supervision indenfor det narrative felt og feedback informed treatment (FIT). To metoder som jeg forsat hovedsageligt arbejder ud fra. I den narrative metode søger man at forstå og kende hver enkelt persons fortælling. Både hvad fortællingen siger om personens handlinger, men også hvad den har af betydning for vores identitet. I FIT anvender man klientens feedback til at sørge for, at terapeuten hele tiden hjælper og støtter klienten bedst muligt.

Jeg er startet ud som praksiskandiat i privat klinik, hvor jeg var i 1 år. Her arbejdede jeg med voksne klienter henvist fra egen læge, som havde symptomer på depression, angst, sorg, var pårørende eller som selv var ramt af fysisk sygdom.  Derudover arbejdede jeg også med børn og unge, samt dem som kom i klinikken med en spiseforstyrrelse. Allerede den gang havde jeg en interesse indenfor særlig sensitivitet og BED – tvangsoverspisning.

Fra 2012 frem til 2018 var jeg i pædagogisk psykologisk rådgivning – PPR. Her arbejdede jeg forsat en smule med børn og unge med spiseforstyrrelser, men dog hovedsageligt med børn og unge inden for daginstitutions- og skoleområdet, som havde udfordringer af forskellig grad. Her bestod mine primære opgaver i at lede netværksmøder, hvor vi fik belyst barnets styrker og svagheder både i hjemmet, skolen og eller institution. Derudover lavede jeg observationer af pædagogerne og lærerne i deres læringsmiljøer, gav supervision til andre faggrupper, havde familie- og børnesamtaler af støttende art, lavede psykologisk testning, samt rådgav forældre i forhold til videre udredning i psykiatrien.

Fra 2018 og frem til 2021 har jeg arbejdet i psykiatrien med voksne, børn og unge med spiseforstyrrelser. Her har jeg tilegnet mig erfaring med at arbejde ud fra en dialektisk adfærdsterapeutisk tilgang, hvor der er fokus på at lære færdigheder til at følelsesregulere og arbejde med sin adfærd. Herigennem har jeg også arbejdet med kriseramte forældre og jeg har været en del af Region Midt behandling for voksne med BED.

Særlige interesseområder: spiseforstyrrelser, særlig sensitivitet, høj begavelse, udfordringer blandt børn og unge, forældreskabets udfordringer, kriser i familien, autisme, ADHD, angst, depression.

Jeg tilbyder: terapi til børn, unge og voksne, udredninger (psykologisk testning) af primært børn og unge, supervision til andre faggrupper og rådgivning til bl.a. forældre.

Jeg har et samarbejde med CEFIBU, hvor jeg tager imod børn og unge med mulig høj begavelse, samt deres forældre i PsykologCentret Herning, hvor jeg har været siden december 2021.

PR. 1. juli 2022 har jeg også ydernummer og modtager herefter klienter, som er henvist af egen læge.