Supervision

Vi yder supervision Individuelt eller i grupper til forskellige faggrupper, der arbejder indenfor f.eks. socialpsykiatrien og social- og sundhedssektoren, det almene skole- og institutionsområde og behandlingsinstitutioner.

Vi yder løbende supervision til f.eks. sagsbehandlere, sundhedsplejersker, personalegrupper på behandlingsinstitutioner og ledere i forskellige institutioner, samt til familieplejeforældre, behandlingskollektiver og opholdsteder.

Supervisionen kan gives i kortere eller længere forløb alt efter ønske og karakteren af de problemfelter, der ønskes supervision på. Ønskerne til supervisionens form og indhold defineres af den enkelte eller den pågældende gruppe, men kan omfatte både fagpersonens / fagpersonernes almene arbejdsopgaver eller specielt vanskelige opgaver, fagpersonernes samarbejdsforhold, den enkeltes forholden sig til bestemte opgavetyper mv. Der kan ofte være ønske om en blanding af faglig sparring og supervision.

For den individuelle supervision kan der f.eks. være tale om, at fagpersonen/lederen gennem en periode i sit arbejde oplever personlige vanskeligheder, som giver sig udslag i stress eller overbelastning og derfor ønsker supervision på hele den situation, man står i.

Der ydes endvidere supervision til psykologer på vej mod autorisation eller mod opnåelse af specialistgodkendelse indenfor psykoterapi.

Skriv et svar