Psykolog Centret Herning

Om centret

Psykologcentret Herning blev etableret i 1988 af Vagn Frederiksen og Johnny Olsson.

I årenes løb har Centret været en stabil arbejdsplads. Foruden de nuværende medarbejdere er der således kun fem personer, som i en periode har været tilknyttet. Da disse mennesker igennem en længere årrække i høj grad har været med til at tegne Centret, skal disse kort omtales her.

Johnny Olsson kom fra en stilling som chefpsykolog i distriktspsykiatrien og var tilknyttet PsykologCentret fra starten i 1988 og frem til 1996.

Knud Goll, speciallæge i psykiatri, kom fra en stilling som psykiatrisk overlæge og var tilknyttet Centret fra 1991 til 2007.

Jonas Gustafsson kom fra en stilling som chefpsykolog i distriktspsykiatrien og var tilknyttet PsykologCentret fra 1994 til 2008.

Ruth Østergaard kom fra en stilling som psykolog i distriktspsykiatrien og var med i PsykologCentret fra 1996 til 1997.

Jørgen Filtenborg havde egen virksomhed J.F. Kommunikation, og var tilknyttet PsykologCentret fra 2002 til 2018.

Laila Birkkjær Lauritsen kom til centret fra en stilling som afdelingsleder for PPR i Herning Kommune og var tilknyttet PsykologCentret fra 2008 til 2020.

Vagn Frederiksen kom til centret fra en stilling i distriktspsykiatrien og var tilknyttet PsykologCentret fra 1988 til 2020.

Torben Arent kom til centret fra en stilling i børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium i Viborg og var tilknyttet PsykologCentret fra 2002-2020.

Bl.a. på baggrund af tidligere og nuværende medarbejderes kliniske erfaring med mennesker med alvorlige psykiske lidelser har Centret igennem årene haft mange supervisionsopgaver for personalegrupper, der arbejder inden for psykiatrien (sygehus, plejehjem og en lang række andre institutioner, ambulante tilbud i form af støtte-kontaktpersoner, hjemmevejledere etc.). Men foruden psykoterapi, som i alle årene har været en kerneydelse for os, har vi haft supervisions-, coaching- og konsulentopgaver inden for en lang række områder, både i forhold til det offentlige og det private erhvervsliv.

I dag arbejder 6 psykologer ved Centret. Som det fremgår af den enkelte psykologs profil,  Tine Bergmann fra 2014, Majken Hjøllund fra 2015, Inger Hill kom med i 2016, Line Lausdahl i 2021 og sidste ankomne er Lea Hotson i 2022 .

Gennem årene har vi etableret et godt samarbejde med praktiserende læger, kommuner, institutioner og andre samarbejdspartnere i lokalområdet, men vi har også mange opgaver uden for lokalområdet. Bl.a. benyttes vi som konsulenter af VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation under Socialstyrelsen).

Psykologerne ved Centret er veluddannede og har solid erfaring indenfor klinisk psykologi og favner bredt indenfor det terapeutiske område. I forskelligt omfang tilbyder vi psykologfaglig bistand til psykologiske udredninger, testning, supervision, coaching og erhvervspsykologiske spørgsmål.

Psykologcentret er organiseret som en samarbejdspraksis mellem selvstændige psykologer.

Vi er alle medlemmer af Dansk Psykologforening og underlagt de fælles etikregler, der gælder for psykologer.

Under vores profil kan ses mere om, hvem vi er og hvad vi arbejder med.