Psykolog Centret Herning

Test & udredning

Vi tilbyder psykologisk testning/udredning af børn, unge og voksne.

Der kan undertiden være behov for en egentlig psykologisk udredning for at klarlægge den enkeltes vanskeligheder af kognitiv – og/eller emotionel karakter. Det kan f.eks. dreje sig om neurologiske dysfunktioner, personlighedsmæssige forstyrrelser eller andre vanskeligheder, der, når de erkendes, bliver muligt at rådgive i forhold til.

Ofte skal resultaterne af/en psykologerklæring ud fra en sådan udredning bruges i forbindelse med vurdering af arbejdsevne, ansøgning om førtidspension, beskrivelse af behov for støtteforanstaltninger fra de kommunale myndigheder, til videre henvisning gennem den praktiserende læge til børne- og ungdomspsykiatrien, voksenpsykiatrien eller andet.

Med henblik på en sådan udredning henvises der oftest fra de kommunale myndigheder, som i disse tilfælde også er betalende myndighed.

Vi tilbyder endvidere testning til ledelse og organisationer.

I organisationer og i forbindelse med ledelse, samarbejde og teamdannelse kan der være behov for erhvervspsykologiske tests.
Det kan f.eks. angå ansættelse, udvælgelse, samarbejde og ledelsesudvikling.

Vi tilbyder forskellige former for erhvervspsykologisk testning og opfølgningsarbejde i forbindelse hermed.