Psykolog Centret Herning

Betaling

Priser

For personer, der ikke kan få tilskud fra sygesikringen, koster en samtaletime kr. 995,00.

Ved henvisning fra egen læge, altså en sygesikrings dækket henvisning, yder regionen tilskud, således at egenbetalingen p.t. (oktober 2022) udgør kr. 443,63 for første samtale og kr. 369,92 for efterfølgende samtaler. Samtalernes længde er 45 minutter.

Ved parsamtaler er varigheden 80 minutter. Prisen for parsamtaler er kr. 1.768,60 pr. samtale.

Medlemmer af “Danmark” kan med sygesikringshenvisning få refunderet kr. 200,00 pr. samtale og som selvbetalere kan man få refunderet kr. 300,- pr. samtale.

Supervision
Individuel supervision koster kr. 1200,00 pr. time.
For 2 personer koster det kr. 1700,00 pr. time

Vedrørende konsulentarbejde, undervisning, kurser og supervision af grupper med 3 eller flere personer: Kontakt os, så vi kan drøfte opgavens art og omfang. Herefter udarbejder vi et tilbud.

Mindre gruppemøder kan foregå i vore egne lokaler.