Psykolog Centret Herning

Priser og afbudsregler

Priser

For personer, der ikke kan få tilskud fra sygesikringen, koster en samtaletime 1050,00 kr. pr. 1. juli 2023.

Ved parsamtaler er varigheden 60 minutter. Prisen for parsamtaler er 1300 kr. pr. samtale.

Ved henvisning fra egen læge, altså en henvisning dækket af sygesikringen, yder regionen tilskud, således at egenbetalingen p.t. (april 2023) udgør 449,18 kr. for første samtale og 374,54 kr. for efterfølgende samtaler.

Samtalernes længde er 45 minutter.

Medlemmer af Sygesikring Danmark kan med sygesikringshenvisning få refunderet op til 300,00 kr. pr. samtale og som selvbetalere kan man få refunderet op til 300,00 kr., – pr. samtale.

Supervision

Individuel supervision koster 1300,00 kr. pr. time.
For 2 personer koster det 1700,00 kr. pr. time.

Vedrørende konsulentarbejde, undervisning, kurser og supervision af grupper med 3 eller flere personer: Kontakt os, så vi kan drøfte opgavens art og omfang. Herefter udarbejder vi et tilbud.

Mindre gruppemøder kan foregå i vore egne lokaler.

Angående udredning, så kontakt centeret, eller se mere under psykolog Line Lausdahl.

Afbudsregler

Evt. afbud meddeles i så god tid som muligt og senest dagen før inden kl. 13.00 pr. 1. juli 2023. Det kan ske ved besked på telefonsvarer eller pr. mail: info@psykologcentret-herning.dk.

For sygesikringshenviste betales, ved udeblivelse eller for sent afbud første gang, egen andel. Ved gentagne udeblivelser dog 2 gange egen andel. Denne gang tæller ikke med i antal samtaler til rådighed.

Øvrige klienter betaler ved udeblivelse eller for sent afbud den fulde pris.