Støtte til betaling

Hvis du har en sundhedsforsikring – enten privat eller via din arbejdsplads – kan du forhøre dig hos forsikringsselskabet.

I enkelte tilfælde, så dækkes psykologbehandling også ved ens egen ulykkesforsikring.

Hvis du ikke har råd til at betale din egen andel, kan du henvende dig til din sagsbehandler i kommunen. De kan afgøre, om du opfylder de økonomiske betingelser for at få tilskud fra det offentlige. Oftest skal du indsende en ansøgning og det er vigtigt, at du har fået svar fra kommunen inden din første samtale. Det er ydelseskontoret i kommunen, som kan bevillige enkeltydelse til psykologbehandling.
Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark kan du få op til 300 kr. refunderet pr. behandling. Vi indberetter i centeret automatisk, og du får pengene refunderet alt efter den aftale du har med Sygesikring Danmark. Dette kan f.eks. enten være halvårligt.

I centeret kan vi ikke på forhånd se, hvad du får refunderet, da det afgøres af den gruppe, som du er i. Henvend dig derfor evt. til Sygesikring Danmark for at få afklaret dette.