Psykolog Majken Hjøllund

Majken HjøllundFødt 1975. Uddannet Cand. Psych. i 2009 fra Århus Universitet, autoriseret af Dansk Psykolognævn i 2013. I min studietid har jeg arbejdet som frivillig ved Gallo Kriserådgivning i Århus. Derudover blev jeg inden endt uddannelse tilknyttet PPR i Ringkøbing Skjern kommune.

Som psykolog har jeg arbejdet fra 2008 til 2011 i PPR i Ringkøbing Skjern Kommune med en bred vifte af opgaver: Psykologisk Udredning, rapportering, formidling, rådgivning og vejledning til børn, forældre og fagpersoner, indstilling til specialtilbud samt psykologisk behandling af børn.

Fra 2011 til januar 2015  har jeg arbejdet som psykolog i Udredning og Behandlingsteamet i Socialrådgivningen, Børn og Familie, Ringkøbing Skjern Kommune.  I mit daglige arbejde her har jeg foretaget brede psykologiske udredninger og vurderinger. Foruden kliniske observationsmetoder benytter jeg mig af interviewmetoder, kognitive tests, personlighedsmæssige tests og psykiatriske screeningsværktøjer. Dette vedr. såvel børn, unge som voksne – sidst nævnte i forbindelse med forældrekompetenceundersøgelser. Jeg har foretaget terapeutiske forløb med børn, unge samt voksne spændene fra korttidsterapi til årelange forløb alt efter den individuelle problematik og den valgte behandlingsmetode.  Jeg har erfaring med supervision, rådgivning og vejledning til fagpersoner. Jeg har særligt arbejdet med angstproblematikker hos både børn, unge samt voksne. Legeterapi som både observations- og behandlingsmetode. Udredning samt behandling af børn/unge som har udsat andre børn/unge for seksuelle overgreb. Udredning samt behandling af børn og unge udsat for traumer samt omsorgsvigt.

Det er centralt for mig at kunne antage et bio-psyko-socialt sundhedsbegreb i psykologisk forstand og at arbejde ud fra en eklektisk position, hvor der kan inddrages elementer fra flere teorier og metoder alt efter den individuelle problemstilling og individets behov. Jeg er inspireret i behandlingen med børn/unge af en kognitiv-konstruktivistisk terapiform, hvor behandleren tager udgangspunkt i barnets perspektiv, anvender barnets eget sprog og kreative elementer som bevægelse, tegning, fantasi og leg.

Jeg afslutter sommeren 2015 et 2-årigt uddannelsesforløb vedr. kognitiv behandling af børn og unge ved Center for Kognitiv Terapi og Supervision i København. Uddannelsen er godkendt som specialistuddannelse under Dansk Psykologforening.

Afsluttede november 2019 en 2-årig specialiseringsuddannelse i psykodynamisk psykoterapi og legeterapi med børn og unge.

Jeg er for nuværende på vej imod specialisering idenfor klinisk børnepsykologi.

Udover terapi til børn, unge samt voksne yder jeg supervision samt laver Psykologiske undersøgelser.

Har været tilknyttet PsykologCentret fra februar 2015.

Jeg har været tilknyttet VISO, der er en national videns- og specialrådgivningsorganisation under Socialstyrelsen i 6 år.

Jeg har ydernummer og kan tilbyde behandling af klienter – både børn, unge og voksne med henvisning fra egen læge.