Psykolog Line Lausdahl

Jeg er fra 1985, og blev færdiguddannet i 2011, som cand.psych. (psykolog) fra Aalborg og Københavns Universitet.

Under min uddannelse specialiserede jeg mig i forhold til klinisk- og neuropsykologi ved børn og unge.

Mine særlige interessereområder er derfor forsat børn, unge og deres familie, samt personer med en spiseforstyrrelse, autisme eller ADHD. Jeg har dog en meget bred erfaring, og kan derfor hjælpe med andre problemstillinger end disse.

Psykologisk metode og tilgang:

I 2014 blev jeg autoriseret, hvor jeg primært havde fået supervision indenfor det narrative felt og feedback informed treatment (FIT). To metoder som jeg forsat hovedsageligt arbejder ud fra. I den narrative metode søger man at forstå og kende hver enkelt persons fortælling. Både hvad fortællingen siger om personens handlinger, men også hvad den har af betydning for vores identitet. I FIT anvender man klientens feedback til at sørge for, at terapeuten hele tiden hjælper og støtter klienten bedst muligt.

Senere har jeg også uddannet og specialiseret mig indenfor Dialektisk Adfærds Terapi (DAT), som jeg derfor også anvender elementer fra nu. Her arbejdes med at lære klienten færdigheder, som denne kan anvende i forhold til at regulere sine følelser, tanker og adfærd.

Privat klinik:

Jeg er begyndt som praksiskandiat i privat klinik, hvor jeg var i 1 år. Her arbejdede jeg med voksne klienter henvist fra egen læge, som havde symptomer på depression, angst, sorg, var pårørende eller som selv var ramt af fysisk sygdom.  Derudover arbejdede jeg også med børn og unge, samt dem som kom i klinikken med en spiseforstyrrelse. Allerede den gang havde jeg en interesse indenfor særlig sensitivitet og BED – tvangsoverspisning.

Pædagogisk Psykolog Rådgivning – PPR:

Fra 2012 frem til 2018 var jeg i pædagogisk psykologisk rådgivning – PPR. Her arbejdede jeg forsat en smule med børn og unge med spiseforstyrrelser, men dog hovedsageligt med børn og unge inden for daginstitutions- og skoleområdet, som havde udfordringer af forskellig grad. Her bestod mine primære opgaver i at lede netværksmøder, hvor vi fik belyst barnets styrker og svagheder både i hjemmet, skolen og eller institution. Derudover lavede jeg observationer af pædagogerne og lærerne i deres læringsmiljøer, gav supervision til andre faggrupper, havde familie- og børnesamtaler af støttende art, lavede psykologisk testning, samt rådgav forældre i forhold til videre udredning i psykiatrien.

I dette arbejde uddannede jeg mig via kurser i at lave WPPSI, WISC, WAIS, BRIEF, SRS og ADHD-RS.

Psykiatrien:

Fra 2018 og frem til 2021 har jeg arbejdet i psykiatrien med voksne, børn og unge med spiseforstyrrelser. Jeg har arbejdet på både døgnafsnit for børn og unge med spiseforstyrrelse, samt ambulant behandling af børn, unge og voksne med spiseforstyrrelser.

Her har jeg tilegnet mig erfaring med at arbejde ud fra en dialektisk adfærdsterapeutisk tilgang (DAT), hvor der er fokus på at lære færdigheder til at følelsesregulere og arbejde med sin adfærd. Jeg har specialiseret mig i DAT ved at tage en 1 årig uddannelse heri.

I psykiatrien har jeg også arbejdet med kriseramte forældre og jeg har været en del af Region Midts behandling for voksne med BED.

Derudover så blev jeg i dette arbejde også uddannet via kurser i K-SADS og ADI.

Ydernummer:

Jeg har ydernummer, og det har jeg haft siden 1. juli 2022. Jeg tager derfor imod klienter, som er henvist af egen læge.

Jeg tilbyder dog kun gruppeforløb til klienter henvist indenfor angst eller depression, som er 18-24 år. Dette for at kunne hjælpe flest mulige. Regionen fastsætter sammen med regeringen rammen for, hvor meget omsætning jeg må have på den vederlagsfrie ordning.

Nu og fremtidig uddannelse:

Jeg er forsat i gang med at uddanne mig i forhold til behandling for spiseforstyrrelser, og deltager derfor jævnligt i kurser ved bl.a. Kompetence Center for Spiseforstyrrelser, samt andre relevante kurser ved Dansk Psykolog forening.

I løbet af maj 2024 vil jeg uddanne mig indenfor Cool Kids, og jeg regner derfor med i løbet af 2024 at kunne starte grupper op sammen med min kollega Majken for børn og unge med angstproblematikker.

Ligeledes vil jeg i 2024 tage en specialisering i autisme ved Molis, samt uddanne mig yderligere i forhold til udredning af voksne med ADD/ADHD.

Ydelser:

Jeg tilbyder kun gruppeforløb til klienter henvist indenfor angst eller depression, som er 18-24 år. Dette for at kunne hjælpe flest mulige. Regionen fastsætter sammen med regeringen rammen for, hvor meget omsætning jeg må have på den vederlagsfrie ordning.

Jeg tilbyder terapi både online og ved fysisk fremmøde, samt følgende:

  • Individuel terapi til børn, unge og voksne.
  • Gruppeterapi til unge og voksne.
  • Udredninger (psykologisk testning) af primært børn og unge, men også voksne.
  • Supervision til andre faggrupper og rådgivning til bl.a. forældre