Psykolog Inger Hill

Inger HillFødt 1965. Jeg er uddannet psykolog med en Bachelor of Science fra Queensland i Australien og med kandidatuddannelsen fra Århus universitet i 2000. Jeg er autoriseret i 2004.

Fra 2000-2006 arbejdede jeg som psykolog ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i henholdsvis Herning og Ringkøbing kommuner. Derefter arbejdede jeg tre år i børnepsykiatrien i Herning, for igen at blive psykolog i primærkommunal regi i Ringkøbing-Skjern kommune fra 2009.

I en tidsbegrænset stilling ved Vestas i 2009 havde jeg til opgave at varetage multikulturelle web kurser for nye medarbejdere globalt. Jeg var endvidere med til at etablere et internt tilbud om stress counselling til medarbejdere.

Jeg har siden autorisationen i 2004 varetaget adskillige supervisions- og autorisationsforløb af psykologer samt andre faggrupper i kommunalt og regionalt regi.

Sideløbende med mine faste psykolog jobs var jeg over en længere periode fra 2005-2011 tilknyttet statsforvaltningen som ekstern børnesagkyndig rådgiver. I mine 10 år i Australien var jeg igennem en længere årrække tilknyttet Life Line (Livslinien) som telefonrådgiver.

Børn og unges trivsel har altid været et fagområde, som jeg har været særligt nysgerrig på og interesseret i. Jeg har bred erfaring med psykologiske udredninger af børn og unge samt rådgivning til netværket.

Min teoretiske tilgang er eklektisk. Det betyder, at jeg arbejder ud fra forskellige teorier og metoder. Jeg er nysgerrig på det menneske, jeg får lov at møde såvel som den kontekst, hvori vedkommende lever.

Jeg er tilknyttet VISO, der er en national Videns og Specialrådgivnings organisation.

Jeg har ydernummer og kan derfor tage klienter via sygesikringen.

Jeg tilbyder:

 • Terapi til unge, voksne, par og familier
 • Rådgivnings- og vejledningsforløb
 • Udredning af psykologiske og psykiatrinære problemstillinger
 • Supervision til andre faggrupper og psykologer på vej til autorisation
 • Legeterapi

Jeg har erfaring med:

 • Sorg og krisereaktioner
 • Eksistentielle kriser
 • Depressive tilstande
 • Selvværd og selvtillid
 • Stress, udbrændthed og mobning
 • Familieproblematikker
 • Følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder hos børn, herunder omsorgssvigt og tilknytningsforstyrrelser
 • Udviklingsforstyrrelser hos børn
 • Problemstillinger som følge af sygdom, for den ramte såvel som netværket