Test & udredning

Vi tilbyder psykologisk testning/udredning af børn, unge og voksne.
Der kan undertiden være behov for en psykologisk udredning for at klarlægge den enkeltes vanskeligheder af kognitiv, adfærdsmæssig, social og/eller emotionel karakter. Det kan f.eks. dreje sig om adfærdsforstyrrelser, udviklingsmæssige forstyrrelser eller andet.
I PsykologCentret Herning er der desværre ikke specialpsykologer eller psykiatere ansat, og vi kan således ikke diagnosticere, men vi kan hjælpe med indledende undersøgelser i forhold til en egentlig diagnostisk udredning.
En psykolograpport ud fra en sådan foreløbig udredning kan bruges i forbindelse med videre henvisning gennem den praktiserende læge til børne- og ungdomspsykiatrien, voksenpsykiatrien eller andet.

Psykolog Line Lausdahl laver følgende udredninger og test:

 • Kognitive undersøger med WPPSI, WISC og WAIS.
  • Her undersøger man personens evne og kompetencer i forhold til indlæring. Der testes i forhold til det visuelle, det sproglige, det visuo-spatiale og ræsonnering.
  • Denne undersøgelse anvendes ofte i uddannelsessystemet til at kigge på, om personen har de forudsætninger som skal være på plads i forhold til at lære de samme ting på niveau med deres jævnaldrende, eller om der skal særlige tiltag til. Dette er både i forhold til personer, som har udfordringer med de kognitive og som er højt begavede.
 • Forundersøgelser i forhold til ADHD og autisme vha.
  • SRS, spørgeskema:
   • som undersøger sociale færdigheder – bruges til at udrede for autisme.
  • BRIEF, spørgeskema
   • som undersøger eksekutive funktioner – bruges til at udrede for ADHD.
  • ADHD-RS, spørgeskema
   • som undersøger koncentration, opmærksomhed og hyperaktivitet – bruges til at udrede for ADHD.
  • K-SADS, interview
   • som undersøger for alle diagnoser, så som depression, angst, adfærdsforstyrrelser og udviklingsforstyrrelser.
  • ADI-R, interview
   • som undersøger for autisme.

Priser:

WPPSI-IV, WISC-V eller WAIS-III:
7.350 kr. for forsamtale, testning, udarbejdelse af rapport og tilbagemelding, samt gennemgang af rapporten.

SRS-2, BRIEF-2 eller ADHD-RS:
2.100 kr. + gebyr for hver test der administreres (80 kr. pr. test). Dette indeholder udarbejdelse af rapport, samt gennemgang af denne rapport.

ADI-R:
Spørgeskema: 125 kr. Interview: 2-3 timer. Opgørelse og rapportskrivning: 2-3 timer.  Tilbagemeldingssamtale: 45 min.
Fast pris: 7.475 kr.

K-SADS:
Interview af barnet/den unge: 2-3 timer. Interview af forældrene: 2-3 timer. Opgørelse og rapportskrivning: 3-4 timer.  Tilbagemeldingssamtale med forældrene: 45 min. Her udleveres rapport også.
Fast pris: 10.500 kr.

Skriv et svar