Terapi

Samtaleterapi

Livet igennem vil alle på tidspunkter opleve at støde på følelsesmæssige problemer, som er svære at tackle alene. Vi kan bruge vor familie og øvrige netværk til at komme igennem disse livskriser, men undertiden kan det være svært at bruge netværket, som vi selv er en del af, og der kan være brug for at tale med en udenforstående.

Livskriser kan opleves på forskellig måde for den enkelte, men indebærer altid problematiske tanker og handlemåder, som f.eks. kan give sig udslag i angst, depression, spiseforstyrrelser, søvnproblemer, fysiske symptomer, seksuelle problemer og parforholdsproblemer og kan derved forringe livskvaliteten for den enkelte. Kriser kan også opstå som resultat af f.eks. ulykker, alvorlig sygdom og dødsfald og kan give de samme vanskeligheder.

Psykoterapi opfattes som en fælles betegnelse for mange forskellige former for samtaleterapi, som alle har til hensigt at give indsigt i egne følelser, tanker og handlemønstre for derved at kunne forandre dem.

Overfor lettere psykiske lidelser er der evidens for, at psykoterapi ofte er mere effektiv end medicinsk (psykofarmakologisk) behandling. I forbindelse med svære psykiske lidelser er en kombination af psykoterapi og psykofarmakologisk behandling ofte den optimale behandling.

Vi tilbyder terapi ud fra flere forskellige retninger, men finder det vigtigst, at ethvert samtaleforløb tilpasses den enkeltes ønsker og behov. Vi tilstræber således en integrativ tilgang, hvor der hentes inspiration fra forskellige psykoterapeutiske hovedstrømninger, herunder ikke mindst teori og metode af kognitiv-, psykodynamisk-, systemisk-, og eksistentiel karakter.

Der kan tilbydes samtaleforløb af kortere eller længere varighed, alt efter behov. Der tilbydes såvel individuel – som par -, familie – og gruppeterapi.

Du kan se mere om psykoterapi og psykiske lidelser på http://www.psyknet.dk

Skriv et svar