Privatlivspolitik

Fortrolighed og opbevaring af informationer

Vi har tavshedspligt ift. det, du fortæller under samtalerne, og det er lovpligtigt, at vi noterer og opbevarer oplysninger om dig, og det vi taler om.

Ny europæisk lovgivning, fra 25/5-2018, kræver at jeg informerer dig om følgende:

 

  1. Hvilke oplysninger?

Vi noterer og gemmer især oplysninger om sociale og helbredsmæssige forhold, som har betydning for vurdering og behandling.

Jævnfør Psykologloven, som gælder for autoriserede psykologer under tilsyn af psykolognævnet. https://ast.dk/naevn/psykolognaevnet

Udover de sociale og helbredsoplysninger jeg selv noterer om dig, kan jeg modtage helbredsoplysninger om dig fra andre, f.eks. din sundhedsforsikring eller læge.

Oplysningerne anvendes til brug for god samtale eller behandling og de administrative funktioner, der er forbundet hermed

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål.

Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.

Vi har pligt til at opbevare dine helbredsmæssige og andre følsomme oplysninger sikkert og fortroligt.

 

  1. Videregivelse af oplysninger

Videregivelse af helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke.

I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger, jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision.

Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale. Der videregives kun de oplysninger, som har betydning for behandling af din sag, og kun med dit samtykke.

 

  1. Oplysningspligt og underretningspligt

Hvis der er alvorlig risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, har vi oplysningspligt, for at forebygge skaden. Hvis der er alvorlig mistanke om at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har vi underretningspligt.

 

  1. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det nuværende gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

 

  1. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte mig. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger.

  1. Brug af cookies

Cookies anvendes på langt de fleste websites og vil i nogle tilfælde være nødvendige for at få et website til at fungere.

Generelt om cookies 
Cookies er små datafiler, som gemmes på brugerens computer, laptop, ipad eller telefon for at kunne genkende enheden. Ved hjælp af cookies kan vi blandt andet hente statistik over brugernes anvendelse af websitet, og på den måde sikre den bedst mulige brugeroplevelse for vores besøgende.
Da en cookie er en passiv fil, indsamler den ikke oplysninger fra brugerens, ligesom den ikke kan sprede computervira og lignende.

Hvordan bruges cookies på Herning Psykolog Centers hjemmeside? 
Vi bruger udelukkende cookies til at indhente information i forhold til hvor mange besøg, og hvilke sider der ses på vores hjemmeside. Der bruges således ikke cookies til at målrette reklamer eller lign.
Vi forbeholder sig ret til at gøre brug af cookies, for at sikre vores besøgendes oplevelse når hjemmesiden besøges.

Hvordan sletter jeg cookies?
Du kan nemt fjerne cookies under ”Internetindstillinger” i din browser. Du kan også læse mere her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvorfor informerer vi om cookies? 
Med indførelsen af den såkaldte Cookie-bekendtgørelse og den nye dataforordning er danske websites forpligtet til at informere brugerne om anvendelsen af cookies.
Bekendtgørelsen stiller krav om, at websites, som lagrer cookies på brugerens it-udstyr, skal indhente informeret samtykke fra brugeren forud for lagringen.

Mere information
Hvis du har spørgsmål til cookies på http://psykologcentret-herning.dk, er du velkommen til at kontakte os på:info@psykologcentret-herning.dk
Generelle spørgsmål om cookies og bekendtgørelsen kan rettes til Erhvervsstyrelsen, erst@erst.dk eller telefon 3529 1000.

Cookie-deklaration
Cookiedeklarationen er sidst opdateret d. 10/01/2019

Navn Udbyder Formål Udløb
_ga psykologcentret-herning.dk Denne cookie benyttes af google Analytics. Den registrerer dit besøg, og hvilke sider du benytter på vores hjemmeside 2 år
_gid psykologcentret-herning.dk Indhenter anonym statistisk information om din brug af vores hjemmeside og sender det til Google Analytics 2 år

 

  1. Klage

Hvis du er utilfreds med hvordan vi håndterer oplysninger om dig, vil vi selvfølgelig gerne vide det, og om muligt ændre det, du er utilfreds med.

Derudover kan klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk