Om centret

PsykologCentret Herning blev etableret i 1988 af Vagn Frederiksen og Johnny Olsson.

På baggrund af tidligere og nuværende medarbejderes kliniske erfaring med mennesker med alvorlige psykiske lidelser har Centret igennem årene haft mange supervisionsopgaver for personalegrupper, der arbejder inden for psykiatrien (sygehus, plejehjem og en lang række andre institutioner, ambulante tilbud i form af støtte-kontaktpersoner, hjemmevejledere etc.). Men foruden psykoterapi, som i alle årene har været en kerneydelse for os, har vi haft supervisions-, coaching- og konsulentopgaver inden for en lang række områder, både i forhold til det offentlige og det private erhvervsliv.

I dag arbejder 3 psykologer ved Centret. Som det fremgår af den enkelte psykologs profil,  Majken Hjøllund, Inger Hill og Line Lausdahl.

Gennem årene har vi etableret et godt samarbejde med praktiserende læger, kommuner, institutioner og andre samarbejdspartnere i lokalområdet, men vi har også mange opgaver uden for lokalområdet.

Psykologerne ved Centret er veluddannede og har solid erfaring indenfor klinisk psykologi og favner bredt indenfor det terapeutiske område. I forskelligt omfang tilbyder vi psykologfaglig bistand til psykologiske udredninger, testning, supervision, coaching og erhvervspsykologiske spørgsmål.

Psykologcentret er organiseret som en samarbejdspraksis mellem selvstændige psykologer.

Vi er alle medlemmer af Dansk Psykologforening og underlagt de fælles etikregler, der gælder for psykologer.

Under vores profil kan ses mere om, hvem vi er og hvad vi arbejder med.

Skriv et svar