Grupper

Gruppe for personer med ADHD, ADD eller autisme

Deltagerne i denne gruppe har alle ADHD, ADD eller/og autisme, eller er i udredning for disse diagnoser.

Det opleves, at personer med disse diagnoser gennemgår mange af de samme livstemaer og derfor kan have enorm god effekt af at drøfte disse temaer sammen med andre, som ligner dem selv. Her skabes et fællesskab, hvor både fordele og udfordringer kan drøftes frit og hvor der er fokus på, hvordan der kan opnås en større og dybere forståelse af en selv. Denne forståelse kan være med til at skabe en større balance i ens liv, så man lærer, hvordan man kan leve med diagnosen.

Temaerne, som ofte kommer op er:

 • Udfordringer med andres oplevelse af en – hvordan forstår andre en eller netop ikke forstår en. Dette kan både være familie, arbejdskollegaer, studiekammerater og/eller venner.
 • Udfordringer med systemets håndtering af ens sag.
 • Fordelene ved at have netop disse diagnoser. Hvordan kan man udnytte sin f.eks. ADHD?
 • Udbrændthed, angst eller depression.
 • Følelsen af at være anderledes end andre og fungerer i verden på en anden måde.

Gruppe for unge mellem 18-24 år med depression

Deltagere i denne gruppe har alle depression og er mellem 18-24 år.

Når man gennemgår en depression, så er der ofte følelser af alenehed eller ensomhed. I gruppen forsøges derfor at skabes et fællesskab omkring der, hvor man som ungt menneske står i livet, når man rammes af en depression. Der er ofte visse temaer som er gennemgående, og disse kan derfor med fordel drøftes med andre i en lignende situation.

Temaerne kunne være:

 • Træthed og søvnproblemer.
 • Negative tankemønstre, tankemylder og bekymringstanker, samt hvad man kan gøre ved dem.
 • Sociale relationer og tilknytningsstile.
 • Manglende overskud til arbejde eller uddannelse.
 • Præstationsbekymringer i forhold til eksamener, arbejde, sociale situationer osv.
 • Modløshed, magtesløshed og opgivenhed.

Gruppe for personer med BED

Gruppen vil være for personer, som har udfordringer med overspisninger, altså spiseforstyrrelsen BED.

Når man er på vej ud af en spiseforstyrrelse, så kan det være effektfuldt at møde andre, som står i samme situation. Fællesskabet, som skabes i en gruppe, kan ofte være en vigtig motivationskilde, når det bliver svært at finde sin vej ud af spiseforstyrrelsen. Der vil i gruppen skulle føres maddagbog med vægt på følelser og tanker i forbindelse med måltiderne.

Temaer, som vil blive drøftet i gruppen:

 • Overspisningens væsen, herunder funktioner og årsager.
 • Vaner, følelsesregulering og underspisning.
 • Forbudte madvarer og madro.
 • Myter og rygter om det at være tyk.
 • Madens betydning og funktion.
 • Udviklingen af spiseforstyrrelsen, samt ofte også udviklingen af ens vægt.

Metode

Der anvendes bevidning i alle grupper på nær Cool Kids, som er manualbaseret.

Bevidning af en narrativ metode, hvor der er fokus på, at en persons fortælling foldes ud af gangen. De andre i gruppen vidner på denne persons fortælling, som fortæller om, hvor dette giver genklang eller resonans i deres eget liv. Dette skaber inspiration for alle i gruppen til, hvad de kan arbejde videre med, tænke mere over, gøre anderledes osv. Fremadrettet.

Denne metode bruges således, fordi der skabes rum til en enkelt persons oplevelser hver gang, samtidig med at der skabes rum til, at alle kan dele samt gå fra gruppen med nye tanker og ideer til deres eget liv.

Ofte vil der i gruppen ud over bevidningen også være plads til psykoedukation fra mig omkring emner, som er opstået i bevidningen, og som der er behov for yderligere undervisning omkring.

Praktisk

Grupperne køres alle af psykolog Line Lausdahl, som har ydernummer, og derfor også tager imod henvisninger fra lægen.

Der vil være løbende opstart af nye grupper, og det vil forsøges, at grupperne dannes efter deltagernes køn og alder. Der vil være 3-5 deltagere i hver gruppe.

Grupperne kører på faste tidspunkter. 45-50 minutter pr. gang. De løber over 12 gange hver 14. dag.

Priser

Deltagerne vil fortrinsvis være personer, som er henvist til psykolog fra egen læge, og egen betalingen vil derfor følge regionernes takster for egen betaling ved grupper. Derfor vil egen betalingen også være lavere end ved individuelle forløb. Se mere under Priser.

Grupperne vil være i samme lokale, som jeg har klinik.

Hvis en klient ønsker at opstarte i et gruppeforløb, så kontaktes psykolog Line Lausdahl via mail: linelausdahl@outlook.dk.

Cool Kids gruppe

Til maj 2024 starter vi for indtag af forældre, børn og unge til en Cool Kids gruppe, som vi regner med at starte op til august 2024.

Gruppen vil være for familier, hvor et barn eller en ung er ramt af en angstproblematik. Forud for at blive optaget i gruppen, så vil der være en forsamtale med en af psykologerne, hvor der screenes i forhold til angstproblematikken.

Der vil være 5-6 familier i en gruppe. Da vi er 2 psykologer, som på dette tidspunkt vil være certificeret i Cool Kids, så vil vi tilbyde forældrene og børn/unge hver deres gruppe. Både forældre og børn/unge skal således være deltagende i grupperne hver gang.

Forløbet vil være over 10 gange fordelt på 12 uger. Hver gang vil være af 1 times varighed og ligge på det samme tidspunkt hver eller hver anden uge.

Nærmere information, bl.a. om priser vil følge, når vi nærmer os opstarten af gruppen. Kontakt os dog gerne allerede nu, hvis dette kunne være noget for jer.