Sygesikring

Ved henvisning fra egen læge ydes der tilskud fra den offentlige sygesikring på følgende betingelser:

 

Hvis du er:

 

Røveri-, volds- eller voldtægtsoffer (herunder også psykisk vold).

Trafik- eller ulykkesoffer.

Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.

Ramt af alvorlig invaliderende sygdom.

Pårørende til personer ramt af invaliderende sygdom.

Pårørende ved dødsfald.

Lidende af depression og er over 18 år.

Lidende af angst/OCD og er over 18 år.

 

Eller du har:

Forsøgt selvmord.

Fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge pga. misdannelser eller lignende ved barnet.

Inden det fyldte 18. år været udsat for seksuelle overgreb.

Hændelsen skal have fundet sted højst 6 måneder forinden, den dag du får henvisningen hos lægen. (Dette gælder dog ikke seksuelle overgreb inden det 18. år, jvf. ovenfor).

 

Der kan ydes tilskud for op til 12 konsultationer.

 

Konsultationen kan i særlige tilfælde foregå et andet sted end hos os, f.eks. på en institution eller i hjemmet. Dog pålægges her afstandstillæg og kørselsgodtgørelse.

 

Hvis man som par ønsker at komme sammen til samtale, skal begge have en henvisning fra lægen.

 

Det er altid lægens afgørelse, om man er berettiget til en henvisning efter sygesikringsreglerne.