Priser og afbudsregler

Priser

Ved henvisning fra egen læge, altså en henvisning dækket af sygesikringen, yder regionen tilskud. Disse beløb ændrer regionen hver år i april og oktober.

Medlemmer af Sygeforsikring Danmark kan med sygesikringshenvisning få refunderet op til 200,00 kr. pr. samtale og som selvbetalere kan man få refunderet op til 300,00 kr., – pr. samtale. Ligeledes dækkes ved udredning.

Individuel samtaletime:

Uden henvisning: 1100,00 kr. pr. 1. april 2024.

Med henvisning: egenbetalingen p.t. (april 2024) udgør 462,42 kr. for første samtale og 385,59 kr. for efterfølgende samtaler.

Parsamtaler:

Uden henvisning: 1650 kr. pr. samtale.

Med henvisning: 1. gang 443,43 kr. pr. person, efterfølgende 385,43 kr. pr. person.

Gruppeterapi ved grupper med op til 5 personer: 

Uden henvisning: 1. gang 952,54 kr., efterfølgende 828,24 kr.

Med henvisning: 1. gang 381,02 kr., efterfølgende 331,30 kr.

Gruppeterapi foregår i vore egne lokaler. Priser på Cool Kids forløb følger.

Supervision:

Individuel supervision koster 1500,00 kr. pr. time.

For 2 personer koster det 1900,00 kr. pr. time.

Udredning:

Angående udredning, så se mere under psykolog Line Lausdahl.

WPPSI-IV, WISC-V eller WAIS-III:
7.700 kr. for forsamtale, testning, udarbejdelse af rapport og tilbagemelding, samt gennemgang af rapporten.

SRS-2, BRIEF-2 eller ADHD-RS:
2.200 kr. + gebyr for hver test der administreres (80 kr. pr. test). Dette indeholder udarbejdelse af rapport, samt gennemgang af denne rapport.

ADI-R:
Spørgeskema: 125 kr. Interview: 2-3 timer. Opgørelse og rapportskrivning: 2-3 timer.  Tilbagemeldingssamtale: 45 min.
Fast pris: 7.825 kr.

K-SADS:
Interview af barnet/den unge: 2-3 timer. Interview af forældrene: 2-3 timer. Opgørelse og rapportskrivning: 3-4 timer.  Tilbagemeldingssamtale med forældrene: 45 min. Her udleveres rapport også.
Fast pris: 11.000 kr.

Vedrørende konsulentarbejde, undervisning, kurser og supervision af grupper med 3 eller flere personer: Kontakt os, så vi kan drøfte opgavens art og omfang. Herefter udarbejder vi et tilbud.

Afbudsregler

Evt. afbud meddeles i så god tid som muligt og senest dagen før inden kl. 13.00 pr. 1. juli 2023. Det kan ske ved besked på telefonsvarer eller pr. mail til den enkelte psykolog. Se nærmere under kontakt.

For sygesikringshenviste betales, ved udeblivelse eller for sent afbud første gang, egen andel. Ved gentagne udeblivelser dog 2 gange egen andel. Denne gang tæller ikke med i antal samtaler til rådighed.

Øvrige klienter betaler ved udeblivelse eller for sent afbud den fulde pris.

Skriv et svar