Psykolog Centret Herning

Psykolog, Vagn Frederiksen, har pt. orlov frem til den 15/10-2020.

Vagn FrederiksenFødt 1949. Efter psykologisk embedseksamen 1976 arbejdet med undervisning og forskning, herunder forsknings-stipendium på UNESCO institut i Prag.Senere arbejdet knap 5 år for Sønderjyllands Amts Socialcenter med opgaver inden for voksenpsykologien.

I årene 1983-88 arbejdet i distrikts- psykiatrien ved Herning Centralsygehus.

Medstifter af Psykolog Centret i 1988.

Var tidligere i en længere årrække ekstern lektor i klinisk psykologi – først ved Danmarks Pædagogiske Universitet, siden ved Aalborg Universitet.

Godkendt af Dansk Psykologforening som specialist og supervisor i psykoterapi.

I psykoterapi tilstræbes et unikt forløb for hver enkelt klient. Er fortrolig med teori og metode indenfor flere psykoterapeutiske retninger og er opmærksom på, hvad evidensforskningen tilsiger.

Supervisionserfaring i forhold til mange faggrupper, herunder medarbejdere i psykiatrien og psykologer i efteruddannelse med henblik på autorisation og specialistuddannelse.

Medforfatter til bøger om bl.a. ungdomsforskning og distriktspsykiatri.

Særlige interesseområder: virkningsfaktorer i psykoterapi, eksistenspsykologi, psykiske reaktioner på tab og trussel om tab, depression, angst, psykologisk smertebehandling samt leder-medarbejder- forholdet.

Eksempler på skriftlige arbejder – i kronologisk orden.

 1. Forskning omkring unge og fritid
  Kapitel på 23 s., I: Lindboe, O. ( red. ) Socialpædagogik i fritiden. Vejle: Ungdomsringen, 1977.
 2. Ungdom uddannelse og fritid
  Bog på 134 s. Kbh.: Munksgaard, 1977.
 3. Unge og fritid
  Kapitel på 16 s., I: Rasmussen, A.K., Petersen, R. & Tropaz, P. (red.) Ung i Danmark. Kbh.: Sekretariatet for Ungdomsforskning, 1977. Gyldendals forlag 1978.
 4. Voksenpsykologisk arbejde ved et amtsligt socialcenter
  I: Dansk psykolog Nyt, 35, 1981, s. 166-172.
 5. Fritidsliv
  I: Regeringens ungdomsudvalg, rapport nr.1. En brydningstid, s. 119-129, 1982.
 6. Revalideringsklienters problemtyper
  I: Dansk Psykolog Nyt, 22. 1983, s. 635-643.
 7. Institutionsrevalidering: Nogle kritiske betragtninger på baggrund af en deskriptiv undersøgelse.
  I: Dansk Psykolog Nyt, 23, 1983, s. 658-662
 8. Dokumentation og forskning- et arbejdsfelt for psykologer i den sociale sektor
  I: Dansk Psykolog Nyt, 2, 1984, s. 48-50.
 9. Psykologarbejde ved indførelse af distriktspsykiatri.
  I: Frederiksen, J.B., Erichsen, G.B. & Føltved, P. ( red.) Psykologer – hvad laver de? Kbh.: Dansk Psykologisk Forlag, 1986 s. 72-83.
 10. Distriktspsykiatri og indlæggelse på psykiatrisk afdeling.
  Bog på 154 s. . Kbh.: FADL’s forlag, 1987
 11. Distriktspsykiatri og indlæggelse på psykiatrisk afdeling
  Psykolog Nyt, 41, (22), 1987, s. 700-702.
 12. Projekt 12. Et distriktspsykiatrisk forsøg, der medinddrager sindslidende aktivt i formidlings- og evalueringsopgaver
  Bog på 88 s. Kbh.: Dansk Psykologisk Forlag, 1989.
 13. Visitation til indlæggelse på psykiatrisk afdeling eller til behandling i distriktspsykiatri
  Nordisk Psykiatrisk Tidsskrift, 44/1, 1990, s. 25-30.
 14. Døden er svær at tale om
  I: 0-14, 4, 1998, s. 35-38.
 15. Smerter og eksistens
  Magasinet P, 59, (14), 2005, s. 3-11.
 16. Når sorg bliver til depression
  Magasinet P, 59, (18), 2005, s. 8-16.
 17. Mareridt og PTSD.
  Magasinet P, 64, (6), 2010, s. 20-25.
 18. Konfrontation med døden: En rystelse i dybden.
  P online, 2017-03-24. Fagartikler – psykologi og viden.

 

Hvis du har lyst til at læse artiklerne 15, 16 og 17 kan du bare gøre således: Gå på Dansk Psykolog Forenings hjemmeside. Vælg Magasinet P. Vælg artikelarkiv. Søg på Vagn Frederiksen.

Hvis du vil læse artikel 18: Gå på Dansk Psykolog Forenings hjemmeside. Magasinet P. Fagartikler Psykologi og viden. 2017-03-24.

____________________________

Publikationerne 1), 2), 3) og 5) er udarbejdet i samarbejde med Peer Møller Sørensen.

9) er skrevet i samarbejde med fire psykologer ved Herning Centralsygehus.

10) er skrevet sammen med Hans Jørgen Søgård og har også bidrag af Ellen Kvan og Ruth Thygesen.

11) er skrevet sammen med Hans Jørgen Søgård.

12) er redigeret sammen med Johnny Olsson.

13) er skrevet i samarbejde med Hans Jørgen Søgård, og Ellen Kvan.

14) er skrevet i samarbejde med Erik Platz.