Psykolog Centret Herning

Psykolog, Torben Arent

Torben ArentFødt 1957. Uddannet Cand. Psyk. i 1992. Autoriseret af Dansk Psykolog Forening i 1996.

Har arbejdet 4 år i Norge på psykiatrisk hospital ved psykoterapeutisk afsnit. Arbejdet bestod af psykologiske undersøgelser, og ofte længer varende terapiforløb af unge og voksne med mere alvorlige psykiske problemer. Arbejdede ligeledes 1 år på børnepsykiatrisk ambulatorium.

Fra 1997 og frem til 2002, hvor jeg blev tilknyttet PsykologCentret, har jeg arbejdet på børne og ungdomspsykiatrisk ambulatorium i Viborg. Et arbejde der hovedsagelig fokuserede på udredning, undersøgelse og behandling/vejledning af børn og unge og deres familier.
I stort omfang var der tale om problemer relateret til ADHD, Autisme, OCD, Tourette syndrom, selvskadende adfærd, angst og depression.

Ud fra ovennævnte erfaring kan jeg tilbyde:

  • Psykologisk undersøgelse, udredning og behandling af børn og unge. Samt rådgivning og vejledning til forældre og fag personer der til daglig arbejder el. har kontakt med vanskelige børn og unge.
  • Psykologisk undersøgelse, udredning og behandling af voksne.
  • Individuelle samtaleforløb med unge og voksne.
  • Rådgivning og vejledning af forældre og familier med børn der har psykiske problemer af forskellige karakter.

Mit faglige fokus indeholder en helhedsforståelse af psykologiske problemstillinger.
I praksis betyder det, at jeg opfatter det enkelte menneskes problematik som sammensat af faktorer fra både arv og miljø. Specielt har ADHD og OCD hos både børn og voksne haft min interesse gennem flere år. I den forbindelse kan jeg nævne at jeg i.f.t. ovennævnte diagnoser, har rådgivnings og udrednings opgaver for VISO, som er en statslig videns og specialrådgivnings organisation under servicestyrelsen.

Teoretisk og behandlingsmæssigt er jeg orienteret mod en kognitiv – adfærdsterapeutisk forståelsesramme, hvor specielt neuropsykologiske aspekter kan være vigtige elementer i den samlede forståelse af den enkeltes problematik og behandling.

Erfaringsmæssigt viser det sig dog ofte frugtbart, at inddrage andre teoretiske tilgange i behandlingen og forståelsen af et eksisterende problem.

  • Har gennemført 3 årig psykoterapeutisk videreuddannelse i kognitiv adfærds terapi.
  • Har 2 årig videreuddannelse i behandling af sorg, tab og traumer.
  • Er godkendt af dansk psykolog forening som specialist i psykoterapi.