Psykolog Centret Herning

Psykolog, Tine Bergmann

Tine Bergmann

Kom til verden i 1969.

Uddannet Cand. Psych. i 2005, autoriseret af Dansk Psykolognævn i 2008.

Har i 1994 erhvervet Bachelorgrad (B. Sc.) i idræt, og har arbejdet som konsulent i idrættens verden. Har været aktiv og træner på konkurrenceplan i flere årtier.

Som psykolog har jeg arbejdet knap 9 år i psykiatrien, primært med spiseforstyrrede. Har herfra erfaring med en bred vifte af problemstillinger indenfor psykiatri og psykologi inklusiv psykologisk testning.

Blev tilknyttet Psykolog Centret fra foråret 2014.

Jeg er optaget af kroppens og psykens samspil, og hvordan det enkelte menneske bedst udvikler sit potentiale. Teoretisk bygger jeg på en psykodynamisk tankegang, men inddrager forskellige metoder herunder kognitiv terapi alt efter problemstilling og den klient jeg sidder med.

Jeg har i 2019 afsluttet en 2-årig uddannelse: ”Psykoterapi og forandringsprocesser”, der har udgangspunkt i en kropslig forståelse af psyken (somatisk psykologi). Jeg har efterfølgende deltaget i en 2-årig videreudvikling af uddannelsen kaldet:”Sensitiv erkendelse”, blev afsluttet i 2021. Jeg har tidligere taget kursus til ACT terapeut – ACT står for Acceptance and Commitment Therapy, og er en videreudvikling af kognitiv teori. Jeg deltager løbende i korterevarende kurser med forskellige psykologiske temaer.

Særlige interesseområder: angst, depression, livskriser, personlig udvikling, spiseforstyrrelser, stress, og sportspsykologi.

Jeg tilbyder:

  • Terapi til børn, unge, voksne og par
  • Supervision, individuelt og i gruppe
  • Rådgivning / Coaching
  • Psykologiske undersøgelser

Jeg har været tilknyttet VISO, der er en national Videns- og Specialrådgivningsorganisation, i 7 år.

Jeg har ydernummer, og kan tilbyde behandling af klienter med henvisning fra egen læge.