Psykolog Centret Herning

Psykolog, Pernille Bøcher

Pernille BøcherFødt 1957. Uddannet Cand. Psych. i 1993. Autoriseret af Dansk Psykolog Forening i 1996. Godkendt af Dansk Psykolog Forening som specialist i psykoterapi.

Fra 1993-1995 arbejdet i Socialforvaltning i Køge med undersøgelser, psykoterapi til børn og voksne, familiebehandling samt rådgivning af forældre.

Fra 1995 til 1997 ansat i en kandidatstilling ved Børnepsykiatrisk afdeling i Herning og ved Børne- og Ungdomsrådgivningen i Ringkøbing Amt. Efterfølgende ansat i en pædagogisk-psykologisk rådgivning i Østjylland med opgaver inden for børne- og familieområdet.

Tilknyttet Psykologcentret fra maj 1997. Har gennemført 3-årig psykoterapeutisk videreuddannelse i Tilstandsspecifik psykoterapi.

Endvidere har jeg efteruddannelse i kognitiv terapi og i EMDR. Jeg har således specifik erfaring med psykoterapi i forhold til mange forskelligartede psykologiske problemstillinger, såsom personlighedsmæssige problemer, angst, depression, eksistentielle problemer, kriser, traumer og stresstilstande.

I mit terapeutiske arbejde, arbejder jeg ud fra en integrativ, helhedsorienteret tilgang. Jeg afpasser således mine metoder ud fra den enkelte klients problemer og behov.

Oftest arbejder jeg på den måde, at jeg tager fat i helt aktuelle problemer og arbejder ud fra en ”her og nu” tilgang. I det omfang det er nødvendigt, relaterer jeg problemerne til hændelser fra fortiden, som kan have indflydelse på klientens aktuelle problemer.

Udover terapi, yder jeg supervision og rådgivning samt laver Psykologiske undersøgelser.

Jeg er tilknyttet Viso, der er en national Videns og Specialrådgivnings organisation.