Psykolog Centret Herning

Psykolog, Lea Tønning Hotson

Jeg er født i 1986 og blev færdiguddannet cand.psych. fra Københavns Universitet i 2014. Jeg er herefter autoriseret psykolog af Dansk Psykolognævn i 2021.

Mit fokus inden for psykologien har siden studietiden været klinisk og psykodynamisk terapi til voksne, og jeg er i gang med uddannelsen til specialist i psykoterapi til voksne inden for psykodynamisk retning.

Gennem mit virke som psykolog har jeg arbejdet sammen med jobcentre og derigennem hjulpet borgere tættere på tilbagevenden til arbejdsmarkedet, når en psykologisk problemstilling stod som den primære forhindring for dette. Herefter har jeg arbejdet i psykiatrien i Herning, hvor jeg fik mulighed for specifikt at dykke ned i angstproblematikker og afhjælpe det invaliderende symptombillede for mine patienter.

Siden 2020 har jeg siddet i privat praksis, hvor jeg dagligt møder ind til en bred vifte af psykologiske problemstillinger.

 

Arbejdet i privat praksis har styrket min interesse for det, jeg kalder ”hverdagspsykologi”: Problemstillinger og udfordringer, som vi alle kan komme til at stifte bekendtskab med i løbet af vores liv – og som er helt normale – men som kan være vanskelige at takle på egen hånd. Eksempler herpå kunne være tilstande af angst, stress, depression, sorg, lavt selvværd, problemer på arbejdspladsen, udfordringer i relationer osv.

Formålet med terapien finder vi ud af sammen, og jeg vil sammen med dig afdække dit symptombillede og hvordan det her og nu kan lindres. Dernæst kan vi undersøge, hvordan du kan begribe de mønstre og dynamikker, der skaber udfordringer for dig med henblik på at udforske, hvordan de kan håndteres mere hensigtsmæssigt fremadrettet.

Det vigtigste redskab for mig i terapien er relationen; de fleste psykologiske udfordringer, vi støder på, skabes i relationer, og derfor arbejder jeg ud fra et fokus på relationen som helende. Det kommer til at foregå i dit tempo og ét skridt ad gangen.

 

Jeg ser frem til at tale med dig.