Psykolog Centret Herning

Psykolog, Laila Birkkjær Lauritsen, har pt. orlov frem til den 30/06-2020

Laila Birkkjær LauritsenFødt 1950. Uddannet cand.pæd.psyk. i 1989 og autoriseret af dansk psykolognævn i 1994.

Har arbejdet som lærer fra 1975 til 1985.

Blev ansat som psykolog i 1985 på pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) i Herning og arbejdede her fuldtids med børn, unge og deres forældre, samt med de professionelle omkring dem frem til 1996, hvor psykologarbejdet i distriktet blev på halv tid, da jeg blev udnævnt til souschef på PPR.

Fra 2002 og frem til september 2008 har jeg været leder af PPR, som slutteligt talte 70 medarbejdere fra forskellige faggrupper. Fra mange års arbejde med psykologisk udredning og rådgivning, skiftede opgaverne de sidste år karakter til nu at dreje sig om supervision/coaching til medarbejderne, samt til at arbejde med organisationsudvikling, personaleledelse og øvrige opgaver som ledelse nu indebærer.

Teoretisk er jeg blandt andet optaget af en kognitiv og neuropsykologisk tilgang til de psykologiske problemstillinger, men inddrager andre teoretiske tilgange alt efter behov. Et vigtigt udgangspunkt i forbindelse med både rådgivning og behandling er at forstå den enkelte som en del af de relationer personen indgår i og at finde den enkeltes personlige ressourcer som grundlag for positiv udvikling.

Med denne praktiske og teoretiske baggrund tilbyder jeg:

  • test/psykologisk udredning på børne- og ungeområdet og rådgivning til forældre, samt til de professionelle, som arbejder med børn og unge.

  • samtalebehandling/terapi til børn, unge og voksne.

  • rådgivning til forældre, der er bekymrede for deres barns udvikling eller har brug for rådgivning i opdragelsesmæssige spørgsmål.

  • supervision og rådgivning til plejepersonale, pædagoger, lærere og andre faggrupper, der arbejder med børn, unge og voksne.

  • supervision individuelt eller i grupper i forbindelse med blandt andet arbejdsbelastning/stress og konflikthåndtering, samt til psykologer på vej til autorisation.

  • coaching af ledere i såvel privat som offentlig virksomhed.

  • konsulentarbejde vedr. organisationsudvikling, personaleledelse mv. i offentlige og private virksomheder.