Psykolog Centret Herning

Coaching

Vi tilbyder coaching til almindeligt velfungerende mennesker, der ønsker at udvikle sig på forskellige områder. Det kan dreje sig om bestemte områder såsom øget selvværd, samarbejdsevne eller mindre utryghed. Det kan også være med henblik løsning af konkrete problemstillinger, f.eks. lederen, der er usikker på håndtering af nogle vanskelige personaleforhold eller læreren, der ønsker at finde frem til, hvordan et forældresamarbejde bedst kan etableres. Eller det kan være coaching med henblik på en bredere personlig udvikling, afklaring af livsforhold og vigtige beslutninger.

Nogle vælger at tale med en coach, når de har en konkret problemstilling, andre benytter coach samtaler bredere over et længere forløb. De fleste mennesker har nogle ressourcer, der kan komme bedre til udtryk, og vi ser coaching som et godt redskab til at komme i kontakt med disse ressourcer.

I vores arbejde med coaching trækker vi på viden fra psykologi, læring og forandringsprocesser. Og det er den, som modtager coaching, der bestemmer, hvad der er hovedtemaet og hvilke afklaringer og mål, der arbejdes efter at nå frem til.

Du er velkommen til at kontakte os, så vi sammen kan finde ud af, om coaching vil være noget for dig.