Psykolog Centret Herning

Samarbejdsaftaler

VISO

Psykologcentret skrev i september 2008 kontrakt med Socialstyrelsens Videns – og specialrådgivningsorganisation, VISO. Psykologcentret har siden været leverandør til VISO.

Socialstyrelsen er en del af socialministeriet og tilbyder gennem VISO specialrådgivning til kommuner, institutioner og borgere, som støder på problemer, der er vanskelige at løse for kommunerne alene.

For flere oplysninger om socialstyrelsen og VISO kan du se på hjemmesiden: www.socialstyrelsen.dk

Danmarks lærerforening, Frie skolers lærerforening og Gymnasieskolernes lærerforening

Medlemmer af disse foreninger kan tilbydes 4/5 samtaler i krisesituationer efter en visitationsprocedure i de respektive faglige organisationer.

Psykologgruppen af 1984

Vi modtager herfra henvendelser om krisehjælp.

Forsikringsselskaber, Prescriba og Falck Healthcare

Vi samarbejder med Prescriba og Falck Healthcare. Personer med sundhedsforsikring (privat eller gennem arbejde) kan henvises til os.
Hvis du har en sundhedsforsikring i andre selskaber, skal du forhøre dig om vilkårene hos dem.